จำหน่ายอุปกรณ์ และรังเลี้ยงสำหรับมด

ออกแบบจากความเข้าใจ และใส่ใจอย่างพิถีพิถัน
จากคนเลี้ยงมด สู่ผู้เลี้ยงมด ภายใต้แบรนด์ Donatic Ants

Trusted by the best

Why Donatic

Medical Records Management

Easily access and share medical records with your healthcare professional, ensuring more efficient care.

Diagnosis Assistance

Our AI algorithms analyze your data to provide accurate diagnosis assistance to healthcare professionals.

Personalized Treatment Plans

By tailoring treatment plans to your specific needs, Vital helps improve outcomes and incrlativ your health.

“Lativ has never been a concern since day one. It takes care of everything for you, so you can focus on the important things”

Valerie Thompson
CEO, Marathon